Politica de Confidentialitate


Mondicaffe.ro respecta cu strictete confidentialitatea datelor clientilor si ne angajam sa nu transmitem datele personale ale clientilor catre terti si sa le folosim exclusiv in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) si pentru informari comerciale cu privire la acest magazin.
Mondicaffe.ro nu incurajeaza si nu promoveaza SPAM-ul. Nu furnizam adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.
Nota de informare privind protectia datelor personale
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC Casa Invest Grup SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau o alta persoana. Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a opera si livra comenzile efectuate de dumneavoastra.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata prin posta pe adresa societatii noastre.
Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai sus. Va recomandam citirea cu atentie a acesteia. SC Casa Invest Grup SRL isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza mondicaffe.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a mondicaffe.ro si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care au initiat aceasta actiune.

Securitatea datelor
Pentru confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra, inregistrarea si autentificarea pe mondicaffe.ro implica o parola.
Sunteti de acord ca furnizarea produselor sau a serviciilor prezentate pe mondicaffe.ro sa inceapa imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa, datele de facturare (CNP, serie si numar Buletin sau Carte de Identitate - pentru persoane fizice ; Cod Unic de Inregistrare, Nr la Registrul Comertului - pentru persoane juridice) si alte informatii necesare intocmirii documentelor de livrare, incasare, garantie, etc. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul "Contul meu". Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. SC Casa Invest Grup SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Sondaj
cum ai ajuns la noi?